Publicació en el BOE de data 28 de desembre de 2022 del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat.

Destacar l'extensió fins al 31 de desembre de 2023 de la limitació extraordinària de l'actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge a l'índex de competitivitat (2%).
La persona arrendatària d'un contracte de lloguer d'habitatge subjecte a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans la renda dels quals hagi de ser actualitzada perquè es compleixi la corresponent anualitat de vigència dins del període, podrà negociar amb l'arrendador l'increment que s'aplicarà en aquesta actualització anual de la renda, amb subjecció a les següents condicions:
a) En el cas que l'arrendador sigui una gran forquilla(persona física o jurídica propietari de més de 10 habitatges o una superfície construïda de més de 1.500 m² d'ús residencial), l'increment de la renda no podrà superar el 2%; en la resta de propietaris l'actualització de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts, en absència de pacte entre les parts, no podrà excedir del resultat d'aplicar la variació anual de l'Índex de Garantia de Competitivitat a data d'aquesta actualització(2%).
b) es prorroga la suspensió fins al 30 de juny de 2023 dels procediments de desnonament per a persones vulnerables sense alternativa residencial en els supòsits especificats en el decret llei.
c) s'estableix una pròrroga extraordinària en els contractes d'arrendament d'habitatge habitual subjectes a la llei 29/1994 de 24 de novembre, la vigència del qual finalitzin fins al 30 de juny de 2023, de 6 mesos, a petició de l'arrendatari aplicant-se en aquesta prorroga els mateixos termes i condicions establerts en el contracte en vigor, excepte en els supòsits especificats en el decret llei (necessitat d'ocupar l'habitatge per a habitatge permanent per part de l'arrendador o d'uns dels seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o pel cònjuge en els supòsits de sentència signa, separació, divorci o nul·litat matrimonial.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Al continuar navegant, considerem que n'accepta el seu ús. Més informació