En sentència de 10 de març 2022, el Ple del Tribunal Constitucional  ha declarat per unanimitat inconstitucionals els arts. 1, 6 a 13, 15 i 16.2, les DDAA 1a a 4a, la DT 1a i les DDFF 3a i 4a.b) de la Llei de Catalunya 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.
Estima parcialment el recurs interposat pel grup parlamentari Popular en el Congrés dels Diputats i explica que aquests preceptes suposen una invasió de la comunitat autònoma de Catalunya en les competències de l'Estat que reconeix l'art. 149.1.8 de la Constitució referida a la competència en matèria civil per a regular les bases contractuals.
Queden derogades totes les previsions de limitació de la renda en els arrendaments d'habitatges situats en “àrees amb mercat d'habitatge tibant”, amb conseqüència per als contractes que se celebrin a partir de la data de la sentència. La declaració d'inconstitucionalitat no afecta a les situacions jurídiques consolidades, per la qual cosa els contractes d'arrendament d'habitatge celebrats amb anterioritat a ella continuaran vigents.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Al continuar navegant, considerem que n'accepta el seu ús. Més informació